Dotacje

SNT MARINE sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego

Tytuł projektu: Wzrost rozpoznawalności marki AVATAR na rynkach zagranicznych

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Wartość projektu: 79.876,08 zł

Wkład funduszy europejskich: 39.291,05 zł